Het "nieuwe trouwen"

Gepubliceerd op: 06 juli 2016

Ingeval u op dit moment nog trouwt dan is dat – ingeval u verder niets regelt – “in gemeenschap van goederen”. Dat houdt in dat alle bezittingen en schulden van de echtgenoten samen zal zijn. Als u dat niet wilt, dan zult u bij de notaris zgn. “huwelijkse voorwaarden “ kunnen opmaken. U kunt daarin andersluidende afspraken maken. Dat wordt vanaf 1 januari 2017 wellicht helemaal anders. Een Wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.

beperkte huwelijksgoederengemeenschap

Op dit moment vallen ook alle bezittingen en schulden welke u al had vòòr het huwelijk in de gemeenschap van goederen. Dat betekent dus dat als u nu trouwt en er staat voor uw huwelijk  € 10.000,00 op uw bankrekening, er daarvan na uw huwelijk in feite nog maar € 5.000,00 van u is (en hetzelfde met schulden). Ook schenkingen – welke zijn gedaan zonder uitsluitingsclausule – vallen in de gemeenschap van goederen en zijn dus van beide echtgenoten samen. Alles wat u verkrijgt tijdens het huwelijk is ook van u samen. Natuurlijk valt dit te wijzigen door huwelijkse voorwaarden op te maken. Niks aan de hand dus in feite.

In de praktijk blijkt kennelijk echter dat veel mensen de stap naar de notaris niet maken of niet willen maken. Hierdoor kunnen dus later problemen ontstaan. Om deze reden werd een wetsvoorstel ingediend waardoor alles wat u al had vòòr het aangaan van het huwelijk (dus spaargeld, een huis, een onderneming maar ook schulden) van u zelf blijft. Alles wat u tijdens uw huwelijk verkrijgt, (blijft) van u samen. Dit gebeurd dus in het geval u niets zult regelen.

Alles wat door een schenking of erfenis zal worden ontvangen zal ook voor die persoon zelf zijn, tenzij juist het tegendeel werd bepaald (precies anders om als de huidige situatie!).

Verder zal de onderneming buiten de gemeenschap vallen. Aan de gemeenschap zal een redelijke vergoeding moeten worden uitgekeerd voor de kennis, de vaardigheden en de arbeid die de echtgenoot/ ondernemer heeft verricht voor de ondernemer.

Het idee achter het nieuwe wetsvoorstel is natuurlijk niet raar. Helaas zijn er in de praktijk nog mensen die onder huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd maar hun vermogens toch niet heel strikt scheiden en ook geen goede administratie bijhouden. Bij een echtscheiding is het in een dergelijk geval dan nog steeds heel lastig om aan te tonen wat nu van wie is. Dit kan tot heel nare gevolgen leiden.

Immers in veel gevallen worden privé bankrekeningen tijdens een huwelijk opgeheven en loopt alles “voor het gemak” via een gezamenlijke.

De kwestie dat de ondernemer een redelijke vergoeding moet uitkeren aan de gemeenschap lijkt ook niet heel eenvoudig. Het komt immers vaak genoeg voor dat een ondernemer veel kennis, vaardigheid en arbeid in een onderneming stopt doch dat dat niet altijd leidt tot resultaat.

Op 19 april 2016 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel. Het voorstel ligt nu bij de Eerste kamer. De kans lijkt groot dat de Eerste Kamer hiermee zal instemmen en dat de regeling zal ingaan per 1 januari 2017. Ingeval het Wetsvoorstel het haalt dan gelden de nieuwe regels alleen voor de huwelijken die na de inwerkingtreding van de wet zijn aangegaan.

Terug naar overzicht
    ©2016 Knoester en Kuit Advocaten            Internetbureau: Webton.nl