Kosten van een advocaat

Gepubliceerd op: 08 januari 2019

Op deze pagina vindt u meer informatie over de advocaatkosten en mogelijkheden daaromtrent.

Standaard uurtarief van onze advocaten

Het standaard uurtarief binnen Knoester & Kuit Advocaten bedraagt € 205,- excl 21% btw per uur. Dit geldt in beginsel voor zowel particulieren als voor ondernemers.

Gefinancierde rechtsbijstand en eigen bijdrage

Echter, mensen die onder een bepaalde inkomens- en vermogensgrens vallen, kunnen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (voorheen ook wel pro deo of toevoeging genoemd). Dat houdt in dat de overheid u tegemoetkomt door een deel van de kosten van uw advocaat te betalen. Het gedeelte dat niet wordt betaald door de overheid, dient u als eigen bijdrage te betalen aan uw advocaat.

Hoe wordt de hoogte van de eigen bijdrage berekend?

Hoe hoog deze eigen bijdrage is, wordt vastgesteld door de Raad voor de Rechtsbijstand. De Raad komt tot een bepaalde eigen bijdrage door uw inkomens- en vermogenssituatie van twee jaar terug te beoordelen. Deze gegevens worden ‘automatisch’ opgevraagd bij de Belastingdienst zodat u hier zelf geen omkijken naar heeft.

Aan de hand van jaarlijks vastgestelde tabellen kan dan de te betalen eigen bijdrage worden vastgesteld. Via de site van de Raad van de Rechtsbijstand kunt u deze tabellen raadplegen en zodoende zelf ook al een inschatting maken van de te betalen eigen bijdrage.

Wat als uw vermogen of inkomen is verslechterd in de afgelopen twee jaar?

Zoals hierboven al aan de orde is gekomen, worden uw inkomens- en vermogensgegevens van twee jaar terug gebruikt om op basis daarvan de hoogte van uw eigen bijdrage te baseren. Maar wat nu als uw inkomenssituatie is verslechterd?

Knoester & Kuit Advocaten kan dan voor u een peiljaarverlegging aanvragen, zodat niet het moment van twee jaar geleden wordt genomen voor de berekening, maar uw recente inkomenssituatie.

Korting op uw eigen bijdrage via het Juridisch Loket.

Wanneer u contact opneemt met het Juridisch Loket (0900-8020) kunt u om verwijzing naar 1 van onze advocaten verzoeken. Uw advocaat krijgt dan (meestal dezelfde dag nog) een diagnoseformulier voor u toegestuurd aan de hand waarvan u € 54,- korting krijgt op de te betalen eigen bijdrage.

Het Juridisch Loket dient u als cliënt zelf te spreken (bijvoorbeeld via de telefoon) om uw situatie te beoordelen. Een diagnoseformulier kan daardoor ook niet door de advocaat worden aangevraagd. Tijdens het gesprek met het Juridisch Loket zult u diverse gegevens moeten doorgeven. Het gaat dan om:

  • uw BSN;
  • uw naam, adresgegevens en uw telefoonnummer;
  • in het kort waar de zaak over gaat en waarom daarvoor een advocaat nodig hebt;
  • de naam en het e-mailadres van uw advocaat. Wanneer u heb gesproken met
    mevr. mr. Sylvia Kuit is het e-mailadres Kuit@knoesterenkuit.nl;
    dhr. mr. drs. Ernst Knoester kunt u bereiken via het e-mailadres  Knoester@knoesterenkuit.nl.

Om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor de korting is het daarbij van belang dat het diagnoseformulier door de advocaat wordt meegestuurd met uw toevoegingsaanvraag. Een latere aanvraag van de korting heeft dan ook geen resultaat.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering?

Wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft, kan uw advocaat voor u procederen op kosten van de verzekeraar. Op deze manier heeft u geen verdere kosten en wordt uw zaak afgehandeld met de benodigde jarenlange proceservaring.

Juridisch abonnement voor “kleine” ondernemers

Waar particulieren slechts een enkele keer te maken krijgen met juridische geschillen, ligt dit voor ondernemers anders. Dagelijks krijgen zij te maken met overeenkomsten waaruit geschillen kunnen voortvloeien. Van belang is dan om tijdig en juridisch juist te handelen.

Om u als ondernemer bij te staan, kent Knoester & Kuit advocaten het juridische abonnement voor de ‘kleine’ ondernemer. Hiermee krijgt u als ondernemer te allen tijde juridische bijstand, zodat de te nemen beslissing in ieder geval juridisch gezien de juiste is.

 

Wellicht interessant voor u:

    ©2016 Knoester en Kuit Advocaten            Internetbureau: Webton.nl