Nieuws

27 mei 2019

Kortere duur partneralimentatie vanaf 1 januari 2020

Nieuwsbericht: Kortere duur partneralimentatie vanaf 1 januari 2020

Op 21 mei 2019 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Door het wetsvoorstel wordt de duur van de partneralimentatie soms aanzienlijk beperkt.

Volgens de nieuwe wet is de termijn dat de partneralimentatie wordt betaald gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar (terwijl het altijd twaalf jaar was!).

Drie uitzonderingsgroepen

Wel zijn er drie uitzonderingsgroepen:

·        Stellen die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn èn (hooguit) tien jaar voor hun AOW-leeftijd zitten; Dan geldt dat de partneralimentatie niet eerder eindigt dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW leeftijd bereikt (dus maximaal tien jaar);

·        Mensen met jonge kinderen. Zij houden recht op alimentatie totdat het jongste kind twaalf jaar is (dus maximaal twaalf jaar).

·        Alimentatiegerechtigden ouder dan 50 jaar, die minimaal 15 jaar getrouwd zijn, hebben recht op 10 jaar partneralimentatie. Deze uitzondering is de komende 7 jaar geldig.

Mocht op een echtpaar meerdere uitzonderingen van toepassing zijn dan geldt de langste termijn.

Voor zogenaamde zogeheten schrijnende gevallen is een hardheidsclausule in het wetsvoorstel opgenomen. Deze clausule houdt in dat als de beëindiging van de alimentatie als gevolg van het verstrijken van de termijn van zo ingrijpende aard is dat ongewijzigde handhaving hiervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van de alimentatiegerechtigde, de rechter op diens verzoek een nadere termijn kan vaststellen. Net zoals nu al het geval is, moet een dergelijk verzoek worden ingediend voordat drie maanden na beëindiging van alimentatie zijn verstreken.

Voor wie geldt de regeling en vanaf wanneer?

De nieuwe regeling van partneralimentatie zal ingaan op 1 januari 2020 en zal alleen van toepassing zijn op nieuwe alimentatieafspraken. Als er al een verzoekschrift is ingediend (tot en met 31 december 2019) of een bijdrage is vastgesteld blijven de huidige maximale termijnen gelden.

Voor sommige alimentatieplichtigen misschien een reden om de scheiding nog een jaar uit te stellen en voor sommige alimentatiegerechtigden kan dit juist een reden zijn om haast te maken met het indienen van het echtscheidingsverzoek.

Lees meer »
07 juni 2017

Aanzegverplichting m.b.t. het al dan niet verlengen arbeidsovereenkomst rechtsgeldig tijdens vakantie werknemer?

Nieuwsbericht: Aanzegverplichting m.b.t. het al dan niet verlengen arbeidsovereenkomst rechtsgeldig tijdens vakantie werknemer?

Aanzegverplichting werkgever gedaan tijdens vakantie werknemer rechtsgeldig?

Is een aanzegging van de werkgever rechtsgeldig wanneer de werknemer voor enkele weken in het buitenland verblijft en de werkgever hiervan op de hoogte is?

Lees meer »
09 maart 2017

Heeft u recht op verlof om te gaan stemmen?

Nieuwsbericht: Heeft u recht op verlof om te gaan stemmen?

Op 15 maart 2017 kunt u uw stem uitbrengen in verband met de Tweede Kamerverkiezingen. Echter, u heeft geen vrije dag opgenomen en bent dan ook gewoon ingepland op uw werk.

Dient de werkgever u vrij te geven om te gaan stemmen?

Lees meer »
04 januari 2017

Per 1 januari 2017 hogere minimumlonen

Nieuwsbericht: Per 1 januari 2017 hogere minimumlonen

Per 1 januari 2017 zijn de bedragen m.b.t. het wettelijk minimumloon verhoogd.

Voor werknemers van 23 jaar en ouder bedraagt

  • het minimum maandloon bij een volledig dienstverband: € 1.551,60;
  • het minimum weekloon: € 358,05; en
  • het minimum dagloon: € 71,61.
Lees meer »
30 december 2016

Oud & Nieuw 2016/2017 : Vuurwerk vrije zones in de Gemeente Steenbergen

Nieuwsbericht: Oud & Nieuw 2016/2017 : Vuurwerk vrije zones in de Gemeente Steenbergen

Vanaf 31 december 2016 mag er weer vuurwerk worden afgestoken. In de Gemeente Steenbergen mag dit echter niet overal. Er zijn zogenaamde vuurwerk vrije zones ingesteld. In dit artikel geven wij aan waar deze zones zich bevinden.

Wij wensen u een goede en veilige jaarwisseling!

Lees meer »
28 december 2016

Vraagprijs van een woning bieden. Gelijk een verplichting tot aankoop?

Nieuwsbericht: Vraagprijs van een woning bieden. Gelijk een verplichting tot aankoop?

In het mooie Steenbergen staat op Funda een huis te koop. Het huis is erg gewild en u overweegt om akkoord te gaan met de vraagprijs. Zit u hierdoor gelijk vast aan de woning?

 

Lees meer »
    ©2016 Knoester en Kuit Advocaten            Internetbureau: Webton.nl