Oud & Nieuw 2016/2017 : Vuurwerk vrije zones in de Gemeente Steenbergen

Gepubliceerd op: 30 december 2016

Vanaf 31 december 2016 mag er weer vuurwerk worden afgestoken. In de Gemeente Steenbergen mag dit echter niet overal. Er zijn zogenaamde vuurwerk vrije zones ingesteld. In dit artikel geven wij aan waar deze zones zich bevinden.

OUd & Nieuw 2016/2017 : Vuurwerkvrije zones in de Gemeente Steenbergen

Uit het aanwijzingsbesluit waaruit blijkt van de vuurwerk vrije zones volgt:

Het is in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast verboden consumentenvuurwerk te gebruiken de volgende plaatsen aangewezen:

 • 1 – binnen een straal van 100 meter van:
  • a : gebouwen bestemd voor het tijdelijk of permanent verblijf van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, waartoe in ieder geval behoren:
   • een ziekenhuis, een bejaardenhuis, een verzorgingshuis of een verpleeghuis,
   • gebouwen van onderwijsinstellingen of
   • gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;
  • b : gebouwen met rieten daken;
  • c : opslag en overslag van brandstof I tankstations;
  • d : opslag en overslag van vuurwerk I vuurwerkverkooppunten;
  • e : opslag en overslag van overige brandbare stoffen;
  • f : dierenpensions I dierenasiels;
  • g : dierenparkjes I veehouderijen I dierenpopulaties I beschermde flora en fauna;
  • h : kerken, begraaf- en herdenkingsplaatsen en rouwcentra;
  • i : het cultuurhistorisch verdedigingswerk Fort Henricus te Steenbergen.
 • 2 – plaatsen die krachtens bestemming of vast gebruik als passage, promenade, portiek of centrale (publieks)ingang en/of -uitgang worden gebruikt;
 • 3 – plaatsen onder viaducten;
 • 4 – plaatsen waar sprake is van volksverzamelingen;
 • 5 – plaatsen die door de daartoe bevoegde bestuursorganen zijn aangewezen als:
  • – stiltegebieden,
  • – beschermde of staatsnatuurmonumenten of
  • – Natura 2000 gebieden (gebieden die worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn).

Gaat u vuurwerk afsteken, wees uzelf dan bewust van deze zones.

Wij wensen u een goede en veilige jaarwisseling.

 

 

Terug naar overzicht
  ©2016 Knoester en Kuit Advocaten            Internetbureau: Webton.nl