Heeft u recht op verlof om te gaan stemmen?

Gepubliceerd op: 09 maart 2017

Op 15 maart 2017 kunt u uw stem uitbrengen in verband met de Tweede Kamerverkiezingen. Maar wat nu als u geen vrije dag heeft opgenomen en u dan ook gewoon bent ingepland op uw werk.

Dient de werkgever u verlof te geven om te gaan stemmen?

verlof om te gaan stemmen Tweede Kamerverkiezingen

In artikel 4.1 van de Wet Arbeid en Zorg is hierover het volgende opgenomen:

De werknemer heeft recht op verlof met behoud van loon voor een korte, naar billijkheid te berekenen tijd, wanneer hij zijn arbeid niet kan verrichten wegens:
a. onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen;
b. zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden;
c. een door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, waarvan de vervulling niet in zijn vrije tijd kon plaatsvinden;
d. de uitoefening van het actief kiesrecht.

Het antwoord is dan ook ja. De werkgever dient u verlof te geven en wel met behoud van uw salaris.

Het is echter niet zo dat u dit te allen tijde kunt afdwingen.

Wanneer er voor u geen problemen bestaan om na werktijd te gaan stemmen, is er voor de werkgever geen wettelijke reden om uw verzoek te accepteren. In dat geval kan de werkgever dan ook gewoon weigeren.

Het bovengenoemde wetsartikel geldt dan eigenlijk ook alleen voor de gevallen waarin u geen andere mogelijkheid heeft dan het stemmen tijdens werktijd.

Kortom: Wanneer u niet anders kunt, heeft u recht om tijdens werktijd te gaan stemmen. Dit met doorbetaling van het loon. In de andere gevallen is de werkgever niet verplicht om verlof toe te staan, maar wellicht dat hij hiertoe wel bereid is.

Voor degenen die gaan stemmen: Vergeet uw id-bewijs niet. 

Terug naar overzicht
    ©2016 Knoester en Kuit Advocaten            Internetbureau: Webton.nl