MKB

Gepubliceerd op: 17 maart 2016

Het hart van de economie van Nederland wordt gevormd door het MKB (Midden- en Klein-Bedrijf)
Iedere ondernemer komt echter -of hij/zij nu wil of niet- ongemerkt met tal van juridische zaken in aanraking. Leveringsvoorwaarden (van u) worden aanvaard of (door contractant) opgelegd.
In het beste geval blijven juridische geschillen achterwege. Vaak worden geschillen in de kiem gesmoord.

Maar;

  • Facturen kunnen onbetaald blijven (zie; het stuk over incasso hieronder)
  • Het kan ook zijn dat bestelde zaken (als door u besteld) niet aan de overeenkomst beantwoorden.
  • U kunt niet-functionerende werknemers hebben.
  • Enzovoort, enzovoort.

Of het nu om het opstellen van algemene voorwaarden, het optreden in arbeidsrechtelijke geschillen of het adviseren in een gerezen geschil tussen leverancier en afnemer gaat; Op het brede gebied van MKB-zaken staat Knoester en Kuit advocaten u met raad en daad terzijde.

Wenst U hier meer informatie over dan kunt U vrijblijvend contact opnemen met :

Mr. drs. Ernst R. Knoester 0167 -521 508

Het eerste oriënterende gesprek wordt u niet in rekening gebracht en verplicht tot niets.

Incasso

Niets is zo vervelend als niet-betalende klanten. U heeft wel gepresteerd maar de afgesproken beloning daarvoor blijft ondanks overeenkomst, herinnering en aanmaning uit. Ondernemers zijn van nature commercieel ingesteld en sturen het liefst geen klanten de laan uit. Daarom worden niet zelden slecht of niet betalende klanten nog steeds (zelfs; tegen beter weten in) bediend. Feit is evenwel dat slecht of niet betalende klanten u gewoon geld en tijd kosten. Knoester & Kuit Advocaten incasseert voor u, waar dan ook in Nederland.
Procedures kunnen zonder extra kosten door het gehele land worden gevoerd. Voor meer informatie, de gehanteerde tarieven en de wijze van aanpak (w.o. faillissementsaanvraag) kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor. Er wordt naar gestreefd de kosten van het incassotraject geheel en al op de debiteur in kwestie te verhalen.

Wenst U hier meer informatie over dan kunt U vrijblijvend contact opnemen met :

Mr. drs. Ernst R. Knoester 0167 -521 508

Het eerste oriënterende gesprek wordt u niet in rekening gebracht en verplicht tot niets.

Interessante onderwerpen voor de ondernemer:

    ©2016 Knoester en Kuit Advocaten            Internetbureau: Webton.nl