Strafrecht

Gepubliceerd op: 15 maart 2016

Mocht u onverhoopt met het strafrecht in aanraking komen – en dat kan u ook als onschuldige overkomen – dan kan Knoester & Kuit advocaten u te allen tijde met raad en daad bij staan; Het kantoor beschikt over raadslieden/advocaten met een aanzienlijke zittingservaring (vanaf 1997 tot en met heden ). Dat terzake alle denkbare delicten, waaronder op het terrein van mishandeling, moord, doodslag en andere geweldsdelicten maar ook diefstal, zedenzaken, belaging, verkrachting enzovoort.

Vaak heeft het zin voorafgaand aan de bij aanvankelijke dagvaarding aangezegde zitting de belastende getuigen (zogenaamde getuigen à charge) en/of verbalisanten (rechercheurs) maar vanzelfsprekend ook getuigen à décharge (getuigen van de verdediging) op te roepen.
Dat om te worden gehoord ten overstaan van de Rechter-Commissaris. De wenselijkheid van de oproeping van de laatste categorie (getuigen van de verdediging) spreekt voor zich. Soms kan eenvoudigweg een alibi worden verschaft (denk aan inbraak waarbij het tijdstip vaststaat) en/of kan op zijn minst de lezing van een belastende getuige worden weersproken.
Hoe dan ook; door het (opnieuw) horen van getuigen ontstaat niet zelden een ander beeld dan uit het aanvankelijke (politie-)dossier naar voren komt.
U dient als u getuigen wilt horen dan wel tijdig (liefst voorafgaand aan de zitting) een advocaat in te schakelen. Dat heeft er o.m. mee te maken dat een verzoek om (nogmaals of nieuwe) getuigen te mogen horen tijdig en op de juiste wijze moet worden gedaan.
Hierbij is de bijstand van een advocaat eigenlijk onontbeerlijk.

Wist u dat:

  • Een strafadvocaat vaak gratis is;
    In de meeste gevallen is een strafadvocaat gratis (d.w.z. niet de klant/verdachte, maar de Overheid/Staat der Nederlanden betaalt de strafadvocaat). Neem contact op met een advocaat. Deze kan u terzake nader informeren.
  • Bij vrijspraak de voormalige verdachte in veel gevallen sowieso een schadevergoeding ontvangt:
    • Ook als de Staat de advocaat onverhoopt niet betaalt (zie hierboven) en u uw advocaat zelf moet betalen, heeft u indien u wordt vrijgesproken recht op vergoeding van uw advocaatkosten (vergelijk: artikel 591 a wetboek van Strafvordering/www.wetten.org terzake). Ook in rechte ondergane detentie (lees; het voorarrest) leidt tot schadevergoeding (zie artikel 89 wetboek van Strafvordering). Het verzoekschrift terzake moet dan wel binnen 3 maanden na het einde van de zaak door een advocaat worden aangevraagd. De kosten van de indiening van een dergelijk verzoekschrift worden ook (forfaitair) vergoed door de Overheid/ de Staat der Nederlanden.

Wenst u hier meer informatie over dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met :

Mr. drs. Ernst R. Knoester 0167-521 508

Het eerste oriënterende gesprek wordt u niet in rekening gebracht en verplicht tot niets

    ©2016 Knoester en Kuit Advocaten            Internetbureau: Webton.nl