Vechtscheiding met kinderen? De rechter gaat het vanaf 2017 anders aanpakken

Gepubliceerd op: 24 november 2016

Vechtscheidingen (ook wel conflictscheidingen genoemd) komen helaas veelvuldig voor in Nederland. Wanneer er bij zo’n scheiding tevens kinderen betrokken zijn – hetgeen jaarlijks voor zo’n 70.000 kinderen het geval is – bestaat er voor hen zeker een kans op blijvende schade. Dit door de alsmaar voortdurende ruzies en conflicten tussen de ouders. Deze problematiek met betrekking tot kinderen moet ingeperkt worden en de Raad voor de Rechtspraak heeft dan ook actie ondernomen. In 2017 wordt landelijk een aantal wijzigingen doorgevoerd waarbij er tijdens de echtscheidingsprocedure meer oog komt voor het kind.

vecht-scheiding-kind-knoester-en-kuit-advocaten

Waar gaat er in 2017 veranderen:

  • Er komt een zogenoemde regierechter. De regierechter voert letterlijk actief de regie over een echtscheiding. Hij vergaart informatie, behandelt zoveel mogelijk alle geschillen en is zich ervan bewust dat de problemen die er zijn, met elkaar samenhangen;

  • Er gaat sprake zijn van een “uniform hulpaanbod”. Familierechters kunnen verwijzen naar verschillende hulpverleningstrajecten. De gemeente waar de kinderen wonen, financiert dit traject. De rechter wordt op de hoogte gehouden van de resultaten door middel van een rapportage. Als er een negatieve rapportage is, wordt de Raad voor de Kinderbescherming op de hoogte gesteld. De Raad voor de Kinderbescherming adviseert vervolgens de Rechtbank. Wanneer de rapportage dermate negatief is, kan zij zelfs in een later stadium zelfstandig verzoeken om een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing. De rol van de Raad voor de Kinderbescherming wijzigt overigens niet;

  • Bijzondere curatoren/gedragsdeskundigen. In complexe (vecht)scheidingen worden gedragsdeskundigen als bijzondere curatoren benoemd. Deze professionals richten zich gedurende de echtscheidingsprocedure volledig op de belangen van het kind: de deskundigen geven het kind letterlijk een eigen stem en zorgen ervoor dat ouders zich bewust worden van mogelijk schadelijke effecten van hun gedrag;

  • Zittingsduur op maat. De zittingsduur wordt bij deze werkwijze afgestemd op de complexiteit van de zaak. Als uit het dossier blijkt dat een zaak op juridisch of financieel gebied of vanwege het conflict waarschijnlijk niet makkelijk is, wordt er meer tijd voor uitgetrokken. Maximaal is dit drie uur. De beoordeling van de dossiers gebeurt door deskundige, ervaren medewerkers. Ook wordt bekeken of een zaak vanwege het risico op escalaties versneld op een zitting moet worden gepland;

  • Doorverwijzing naar mediation. Doorverwijzing naar mediators gebeurt al langere tijd, maar het wordt nieuw dat een rechtbank of gerechtshof zich actief opstelt door een mediationtraject voor te stellen aan partijen. Deze actieve werkwijze geldt ook als een reactie op dit aanbod achterblijft, of als maar één van de twee ouders mee wil doen. Hiermee wordt het het belang van mediation door de rechter onderstreept.

 

Bron afbeelding: FredC Photography, https://www.flickr.com/photos/fredc81/15061179493/

Terug naar overzicht
    ©2016 Knoester en Kuit Advocaten            Internetbureau: Webton.nl